ATOs i okolice

Prezentacja wyników prac nad APT i zestawem 2OS (2001-2020)


08.2020 rozpoczęcie testów ATOs-a LC-B (wymienne baterie)


12.2019 rozpoczęcie testów ATOs-a LC (różne sposoby mocowania)


04.2019 powstał nowy serwis internetowy zoptymalizowany pod kątem smartfonów


12.05.2012 prace nad APT, 2OS i zastosowaniem testów LH w NPR zostały przedstawione na dorocznym spotkaniu poznańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

 

 

 

 

 

 

Termometr owulacyjny - prezentacja


15.11.2008 Informacje na temat ATOs-a zostały przedstawione na dwudniowym sympozjum dla lekarzy ginekologów i położnych zorganizowanym przez PSNNPR w Poznaniu. Tytuł sympozjum: Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w pracy lekarza. Zastosowanie obserwacji wskaźników płodności w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności. Tytuł referatu: „Nowe technologie pomocne w rozpoznawaniu płodności”


17.05.2008 prace nad APT i 2OS zostały przedstawione w Poznaniu na spotkaniu poznańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny 2007r prace nad APT i pH zostały opublikowane w książce pt „Nowoczesne metody rozpoznawania płodności” red. Renata Domzał-Drzewiecka, Edyta Gałęziowska, Makmed, Lublin 2007

 

 

 

 

 

 

Termometr owulacyjny - prezentacja


30.06.2006 wyniki prac nad APT zostały zaprezentowane na konferencji „O personalistyczną koncepcję człowieka w szkole – w „wychowaniu do życia w rodzinie” oraz innych działaniach wychowawczych i profilaktycznych” która odbyła się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. Tytuł referatu: „Nowoczesne technologie wspierające rozpoznawanie płodności””


9.04.2005 wyniki prac nad APT zostały zaprezentowane na spotkaniu szkoleniowym Doradców Życia Rodzinnego zorganizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Tematem szkolenia były „Nowości w NPR”


11.03.2005 wyniki prac nad APT zostały przedstawione w Lublinie na ogólnopolskim sympozjum pt:
„Zdrowie kobiety a nowe trendy i technologie w metodach rozpoznawania płodności”
zorganizowanym przez:
– Katedrę Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie
– Oddział Lubelski Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
– Urząd Wojewódzki w Lublinie

Artykuły J. Góreckiego o ATOs-ie, APT i technice w NPR w dwumiesięczniku „Naturalne Planowanie Rodziny” wydawanym przez Wydawnictwo Fundacji Pro Humana Vita
listopad-grudzień 2002 X/54
styczeń-luty 2003 XI/55
maj-sierpień 2003 XI/57-58
styczeń-luty 2004 XII/61
marzec-kwiecień 2004 XII/62
listopad-grudzień 2004 XII/66


 

Od 2002 roku informacje o APT są systematycznie przedstawiane na spotkaniach Krakowskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.


2003 – wyniki badań nad APT były prezentowane przez lekarzy ginekologów w kraju i za granicą (dr. Maria Szczawińska – spotkanie Stowarzyszenia Ginekologów-Katolików 2003r, dr Elżbieta Wójcik – spotkanie INER-u w Szwajcarii 2003r)

 


Od 2001 istnieje strona www poświęcona idei APT