Technika w Naturalnym Planowaniu Rodziny

Precyzja, a dokładność termometru owulacyjnego


Precyzja, a dokładność termometru. Nie każdy termometr elektroniczny może być używany jako termometr owulacyjny. „Doczytałam o błędach w pomiarach termometrów elektronicznych i muszę przyznać, że nie byłam tego świadoma. Faktycznie mój Brown (termometr do ucha) wskazuje różnice w pomiarze – aż o 0.4 stopnia. To bardzo dużo :(” Na początek odrobina teorii. Czym różni się precyzja od dokładności? Termometr dokładny to taki, który pokazuje rzeczywistą temperaturę. Jeżeli rzeczywista temperatura wody to np. 36.25C to dokładny termometr pokaże 36.25C. W pomiarach PTC ta cecha termometru nie jest jednak najważniejsza, bo nie interesuje nas rzeczywista temperatura, tylko różnica temperatur pomiędzy I i II fazą cyklu. Termometr precyzyjny to taki, który mierząc kilka razy tą samą temperaturę np. 36.25C za każdym razem pokaże 36.25C. Precyzja jest bardzo istotna przy pomiarach temperatury w NPR. Termometr nieprecyzyjny mógłby zaniżać lub zawyżać wyniki pomiarów. Mierząc nieprecyzyjnym termometrem temperaturę 36.25C raz otrzymalibyśmy np wynik 36.15C, a następnym razem np. 36.35C. Pierwszy pomiar został zaniżony drugi zawyżony. Zauważmy, że w powyższym przykładzie termometr sam wygenerował skok temperatury czyli 0.2C różnicy pomiędzy kolejnymi pomiarami, pomimo, że mierzył tą samą temperaturę. Jeżeli zatem termometr najpierw 2x zaniży, a potem 3x zawyży temperaturę, to „wchodzimy” w II fazę cyklu, której… nie było. Co to oznacza, to wie każda osoba stosująca metody NPR. Na poniższym rysunku są przedstawione wyniki kolejnych pomiarów tej samej temperatury 37.01C dwoma termometrami precyzyjnym i nieprecyzyjnym, przy czym oba termometry są dokładne (średnia ze wszystkich pomiarów w obu przypadkach wynosi 37.01C).

image008

Czy termometr owulacyjny Microlife MT-1622 nadaje się do metod planowania rodziny?

UWAGA Obecnie (06.2017) Microlife MT 1622 nie jest już produkowany zastąpił go termometr Microlife 16C2

Badanie MT-1622 w Okręgowym Urzędzie Miar (OUM) w Warszawie

Teraz parę słów na temat wyników badań Microlifa MT-1622 w Okręgowym Urzędzie Miar (OUM) w Warszawie. W maju 2004, wysłałem do OUM 4 termometry owulacyjne Microlife MT-1622 do wzorcowania (przy okazji dziękuję Jasiowi Rewilakowi za pomoc merytoryczną, logistyczną i finansową). Termometry były wzorcowane w trzech temperaturach: 35.00, 36.00 i 37.000C na dwa sposoby: uruchamianie i autokalibracja na zewnątrz medium (termostatu) oraz uruchamianie i autokalibracja wewnątrz medium. Nie będę Cię Drogi Czytelniku zanudzał podawaniem szczegółów badania. Powiem tylko, że jest ono zgodne z instrukcją OUM nr IW-02-S04/OUM1-W2/11. Właściwie precyzja Microlifa jest rzędu 0.01 0C, a dokładność 0.03 0C. To w zupełności wystarcza dla potrzeb NPR. Poniżej tabelka z wynikami moich własnych testów.
Microlife 1622 termometr owulacyjny

Typowe zmiany temperatury w ciągu nocy

W trakcie prac nad ATOs-am zostało przeprowadzonych szereg badań dodatkowych. Między innymi były wykonywane pomiary podstawowej temperatury ciała przez całą noc (co 5 minut). Celem badan było ustalenie optymalnej godziny pomiaru. Okazało się, że w normalnej sytuacji (brak pobudek w nocy) najlepiej mierzyć temperaturę bezpośrednio przed normalną godzina wstawania. Wtedy rozrzut wyników (w danej fazie cyklu) jest najmniejszy. Poniżej typowy wykres zmiany PTC w czasie nocy z charakterystycznym minimum nocnym.

Minimum nocne temperatury

Minimum nocne temperatury

Rozkład temperatur wewnątrz pochwy

Innym przykładem badań nad automatycznym pomiarem PTC jest wykres zmiany temperatury w pochwie w zależności od głębokości pomiaru. Jak widać z wykresu poniżej, temperatura zaczyna być praktycznie stabilna od głębokości ok. 4 cm.