Pomiary pH roztworu śluzu szyjkowego

Przedstawiając poniższe trzy wykresy, chciałbym BARDZO podziękować Karinie, której urocza i niepohamowana chęć poznawania Tajemnicy Płodności pozwala mi iść do przodu

Punkty wykresu pH (wykres niebieski) powstały z uśrednienia dwóch pomiarów pH wykonywanych o 18:00 i 24:00. Temperatura (wykres czerwony) była mierzona termometrem owulacyjnym ATOs. Jak widać na wykresach, pomiary pH ułatwiają ustalenie dnia szczytu śluzu (dni maksymalnie płodne). Maksymalna wartość pH śluzu szyjkowego występuje przed lub w czasie skoku temperatury. W przypadku prezentowanych cykli wizualna ocena śluzu szyjkowego była utrudniona ze względu na niewielkie zmiany jego wyglądu (zawsze przypominał śluz płodny). Pomiary pH zdecydowanie ułatwiły interpretację objawu i ustalenie końca dni płodnych

Cykl miesiączkowy
Cykl miesiączkowy
Cykl miesiączkowy

U  części osób śluzu płodnego jest mało i przez większość cyklu pH roztworu śluzu utrzymuje się na niskim poziomie (ok. 3-4) tylko w krótkim okresie wydzielania śluzu płodnego (1-2 dni) pH podnosi się do wartości 5-6. Bywają i takie sytuacje kiedy śluz płodny o podwyższonym pH pojawia się tylko na kilka godzin i trzeba na niego „polować” wykonując 3-4 obserwacje w ciągu dnia. Zaobserwowanie momentu występowania śluzu maksymalnie płodnego jest istotne zarówno w przypadku osób odkładających poczęcie (podwyższone temperatury zaczyna się liczyć PO szczycie śluzu) jak i w przypadku osób starających się (moment maksymalnej płodności – optymalny moment na współżycie).