Sens obserwacji śluzu szyjkowego

Pomiar pH roztworu śluzu jest prostą, metodą oceny jakości śluzu szyjkowego. Pomiar taki może być przydatny zarówno osobom stosującym NPR w celu uniknięcia jak i zajścia w ciążę. Jak wynika z przeprowadzonych badań pomiar pH jest w stanie ułatwić interpretację objawu śluzu ok. 50% użytkowniczek zestawu 2OS.

 

A. Identyfikacja śluzu płodnego i pomiary jego pH (problemy z płodnością) Obserwacja śluzu i pomiary jego pH są prostym, nie stresującym (obserwacje w warunkach domowych) i jednoznacznym sposobem ustalenia optymalnego momentu współżycia, którego celem jest zajście w ciążę. W przypadku obniżonej płodności pary (wynikającej z niewielkich ilości wydzielanego śluzu szyjkowego i niskich parametrów nasienia) identyfikacja maksymalnie płodnego śluzu ma podstawowe znaczenie.  Śluz o najwyższej jakości pojawia się u większości kobiet tylko na jeden dzień w ciągu cyklu (dzień szczytu śluzu). Z kolei z punktu widzenia jakości nasienia, niezbędny jest kilkudniowy okres abstynencji we współżyciu (wskazania WHU 2-7 dni), aby nasienie stało się maksymalnie płodne. Wynika z tego, że jednorazowe współżycie dniu szczytu śluzu (po kilkudniowej abstynencji – „genetyczne”  dojrzewanie nasienia) maksymalizuje w niektórych przypadkach szanse na zajście w ciążę. W sytuacji wydzielania małych ilości  śluzu określenie dnia szczytu nie jest proste, ponieważ śluz nie pojawia się na zewnątrz pochwy. Testy LH nie zawsze są w stanie wskazać właściwy moment na współżycie,  ponieważ czasami pik LH nie jest dobrze skorelowany z owulacją i wydzielaniem śluzu niezbędnego do przetrwania plemników w drogach rodnych. Próbnik zestawu 2OS pomaga w wydobyciu i identyfikacji nawet niewielkich ilości śluzu płodnego i ustaleniu dni płodnych.

Śluz płodny

Śluz maksymalnie płodny

Śluz płodny cykl

Śluz płodny – wygląd.

B. Obserwacja śluzu i pomiary pH (unikanie ciąży) 

W przypadku chęci uniknięcia ciąży skuteczny pobór śluzu z okolicy ujścia szyjki macicy i pomiary pH śluzu mogą wspierać i zwiększać pewność wszystkich metod NPR. Gwałtowny spadek pH po owulacji w połączeniu ze skokiem  temperatury, jest precyzyjnym i obiektywnym znacznikiem końca okresu płodności. Pomiar pH śluzu może być bardzo przydatny w okresie nauki metod naturalnych kiedy to pH pomoże powiązać wygląd śluzu z jego typem (płodny, niepłodny). pH, jako obiektywna wartość (liczba od 4-8) może zwiększyć zaufanie do stosowanej metody i zmniejszyć stres oraz zawodność w początkowej fazie stosowania. Używając zestawu 2OS można, poza pH, oceniać równocześnie: ilość śluzu, jego typ, a także rozpuszczalność śluzu w wodzie. Poniżej zdjęcie szyjki macicy w czasie niepłodnej (lewe) i płodnej (prawe) fazy cyklu. W czasie niepłodnej fazy cyklu szyjka jest zamknięta i zablokowana kwaśnym, nieprzenikalnym dla plemników śluzem. W fazie płodnej szyjka jest otwarta i wylewa się z niej alkaliczny śluz płodny z pomocą, którego plemniki mogą się dostać do jajowodów, gdzie oczekują na jajeczko.

Niepłodna i płodna faza cyklu

Niepłodna i płodna faza cyklu

Literatura naukowa


Fertility Sterility Vol 59, No 3, 1993
The pH as an important determinant of sperm-mucus interaction

pH śluzu szyjkowego, łatwe do zmierzenia przy pomocy papierków wskaźnikowych, jest istotnym parametrem szpływającym na przeżywalność plemników w śluzie szyjkowym. Pomiary pH są zgodne z wynikami testów postkoitalnych. Średnie pH śluzu (216 kobiet) wynosi ok. 7.0 (5.4-8.2). Procent ciąż w grupie kobiet o niskim pH śluzu szyjkowego był niższy niż w grupie o wyższym pH śluzu.


Fertility and Sterility Vol 73, No 4, 2000
The rate at which human sperm are immobilized and killed by mild acidity

Istnieje liniowa zależność pomiędzy unieruchamianiem i zabijaniem spermy, a spadkiem pH w zakresie od 4.0 do 7.5. pH 4.0 zabija spermę w ciągu kilku minut (unieruchamia po 1 minucie). Po wytrysku pH pochwy (normalnie 4-4.5) zostaje podwyższone przez spermę (roztwór buforowy), na kilkanaście godzin.


Europ. Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 73, 63-66, 1997
Predicting optimal cervical mucus for infertility diagnosis

W 61% przypadków (14 kobiet) śluz najwyższej jakości występował tylko przez jeden dzień w ciągu cyklu. Z badań (Fertility Sterility 48, 783-786, 1987) wiadomo, że po owulacji jakość śluzu szyjkowego gwałtownie się obniża.


Manual of World Health Organization
WHO Laboratory manual for examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction 4th edition Cambridge: Cambridge University Press, 1999

Ilość dni abstynencji seksualnej, optymalna z punktu widzenia jakości spermy (objętość, stężenie, ruchliwość i morfologia), wynosi wg Światowej Organizacji Zdrowia 2-7 dni. Optymalne pH dla migracji i przeżywalności spermy w śluzie szyjkowym zawiera się pomiędzy 7.0 a 8.5. Poniżej pH 6.9 nasienie ginie w tempie szprost proporcjonalnym do wysokości pH.


Fertility and Sterility Vol. 82, No 1, 2004
Influence of the abstinence period on human sperm quality

Liczba niedojrzałych plemników (jakość ich DNA) była znacząco mniejsza po 5 dniach abstynencji niż po 1 dniu abstynencji. Badania popierają wytyczne WHO (jeżeli chodzi optymalną liczbę dni abstynencji) ze wskazaniem na środek proponowanego przez WHO przedziału abstynencji – 5 dni.


Peadiatric Respiratory Reviews, 7S, S212-S214, 2006
Physiology of mucus clearance

pH śluzu jest ściśle związane z jego strukturą. O jakości śluzu szyjkowego i jego pozytywnej interakcji z plemnikami świadczą miedzy innymi jego własności reologiczne. Jednym z istotnych elementów od których zależy
lepkosprężystość śluzu szyjkowego jest pH.